Hải sản Hạ Long

Chả Mực Giã Tay Hạ Long (Loại 1kg)

Chả Mực Giã Tay Hạ Long (Loại 1kg)

485,000₫
Chả Mực Giã Tay Hạ Long (Loại 500g)

Chả Mực Giã Tay Hạ Long (Loại 500g)

245,000₫
Nem Bề Bề

Nem Bề Bề

189,000₫

HOTLINE

0946973338