Hải sản chế biến

Mực Xé Cốt Dừa

Mực Xé Cốt Dừa

99,000₫
Cá Chỉ Vàng Nướng ( Hộp 100g )

Cá Chỉ Vàng Nướng ( Hộp 100g )

65,000₫
Cá Bò Nướng ( Hộp 100g )

Cá Bò Nướng ( Hộp 100g )

79,000₫
Cá Chai Nướng ( Hộp 100g )

Cá Chai Nướng ( Hộp 100g )

79,000₫
Cá Lạc Nướng ( Hộp 100g )

Cá Lạc Nướng ( Hộp 100g )

79,000₫
Cá Đục Nướng ( Hộp 100g )

Cá Đục Nướng ( Hộp 100g )

79,000₫
Cá Mắt Kiếng Nướng ( Hộp 100g )

Cá Mắt Kiếng Nướng ( Hộp 100g )

79,000₫
Mực Khô Nướng ( Hộp 100g )

Mực Khô Nướng ( Hộp 100g )

155,000₫

HOTLINE

0946973338