Chả mực Hạ Long - Nem Cua Bể

Mắm Tép Chưng Thịt (Loại 300g)

Mắm Tép Chưng Thịt (Loại 300g)

145,000₫
Tép Sạch Đại Dương (Loại 150g)

Tép Sạch Đại Dương (Loại 150g)

65,000₫
Chả Mực Giã Tay Hạ Long (Loại 1kg)

Chả Mực Giã Tay Hạ Long (Loại 1kg)

485,000₫
Chả Mực Giã Tay Hạ Long (Loại 500g)

Chả Mực Giã Tay Hạ Long (Loại 500g)

245,000₫
Chả Mực Giã Tay Hạ Long (Loại 250g)

Chả Mực Giã Tay Hạ Long (Loại 250g)

125,000₫
Chả Cá Thu Hải Phòng

Chả Cá Thu Hải Phòng

75,000₫
Nem Bề Bề

Nem Bề Bề

189,000₫
Nem Cua Bể

Nem Cua Bể

189,000₫
Chả Ram Bình Định Size To ( Khay 500g )

Chả Ram Bình Định Size To ( Khay 500g )

159,000₫
Cá Tuyết tẩm bột 300g

Cá Tuyết tẩm bột 300g

165,000₫

HOTLINE

0946973338