HACCP – Chứng nhận hệ thống Quản lý an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 04/11/2021

Chứng nhận HACCP là gì?

HACCP là một hệ thống quản lý về an toàn thực phẩm. Dựa trên việc xác định, phân tích, đánh giá, kiểm soát mọi mối nguy ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. HACCP phác thảo đầy đủ quy trình quản lý và sản xuất từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm.

Đến nay, HACCP được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Không chỉ đơn thuần là phân tích mối nguy và kiểm soát các điểm tới hạn mà cần phải đảm bảo các điều kiện tiên quyết và chương trình như Quy phạm thực hành sản xuất tốt CMP, quy phạm thực hành vệ sinh tốt SSOP. Đạt chứng nhận này giúp doanh nghiệp kiểm soát, quản lý ở mức độ cao nhất về an toàn thực phẩm.

Đơn vị cấp

Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn).

Để đạt được chứng nhận HACCP doanh nghiệp cần thực hiện các yêu cầu sau:

  • Xây dựng tiêu chuẩn HACCP: có kế hoạch rõ ràng về việc thiết lập, triển khai phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh
  • Sản phẩm cần có mô tả rõ ràng, mục đích sử dụng. Xây dựng rõ ràng quy trình, kiểm tra quy trình nghiêm ngặt. Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn có thể xảy ra.
  • Có hệ thống giám sát trong doanh nghiệp
  • Có cam kết thực hiện triển khai, áp dụng và duy trì tiêu chuẩn HACCP trong hoạt động của doanh nghiệp
  • Đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. HACCP được áp dụng trong suốt quá trình sản xuất, từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm.

Sản phẩm được chứng nhận HACCP

Hải sản cấp đông IQF

Hải sản sấy khô

Hải sản Phú Quốc

Sashimi – Sushi hải sản

HOTLINE

0946973338