SMETA – Tiêu chuẩn đánh giá đạo đức và trách nhiệm xã hội trong kinh doanh

Ngày đăng: 04/11/2021

SMETA là gì?

SMETA là viết tắt của Sedex Members Ethical Trade Audit – là một phương pháp đánh giá & báo cáo về thực hành đạo đức, trách nhiệm xã hội được công nhận và sử dụng rộng rãi. SMETA bao gồm 3 yếu tố:

– Một hướng dẫn chung cho việc thực hiện đánh giá thực hành đạo đức trong kinh doanh;

– Thống nhất dùng chung một định dạng Báo cáo đánh giá;

– Thống nhất dùng chung một định dạng Kế hoạch hành động khắc phục.

SMETA được thiết kế để đáp ứng nhiều yêu cầu của khách hàng và giảm sự chồng chéo trong việc đánh giá thực hành đạo đức và trách nhiệm xã hội trong kinh doanh.

Để đạt được chứng chỉ SMETA doanh nghiệp cần đạt được các tiêu chuẩn sau:

  • Tiêu chuẩn về lao động (không sử dụng lao động chưa đủ tuổi, …)
  • Sức khỏe và An toàn (sức khỏe và an toàn lao động trong quá trình sản xuất, môi trường làm việc của người lao động,…)
  • Môi trường (vấn đề xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, …)
  • Đạo đức kinh doanh

HOTLINE

0946973338