MSC – Hội đồng quản lý biển

Ngày đăng: 04/11/2021

MSC là gì?

MSC là tên viết tắt của Hội đồng quản lý biển. Tổ chức này được thành lập năm 1997, nhằm hạn chế việc khai thác quá mức nguồn thủy sản. Sản phẩm đạt chứng nhận này được khai thác từ ngư trường bền vững, có trách nhiệm với môi trường.

Đối tượng áp dụng:

  • Những ngư trường được chứng nhận MSC vừa khai thác vừa bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Trên cơ sở có hệ thống quản lý tốt, nguồn thủy sản luôn được phát triển và bảo tồn.
  • MSC là một loại “giấy thông hành” cho các sản phẩm có nguồn gốc từ hải sản khai thác từ tự nhiên khi tiếp cận với các thị trường Âu – Mỹ.

Tính ưu việt của hải sản khi đạt chứng nhận MSC

  • Nguồn lợi thủy sản luôn ổn định, không khan hiếm.
  • Chất lượng hải sản tốt (môi trường được bảo vệ, hải sản không bị nhiễm độc).

Để đạt được chứng nhận MSC doanh nghiệp cần đạt các yêu cầu sau

Có kế hoạch quản lý chung cũng như khu vực khai thác và tiến hành các nghiên cứu để đưa ra những số liệu và nhận xét cơ bản bước đầu về các quần thể thuỷ sản này.

  • MSC sẽ tiến hành đánh giá thông qua khảo sát trực tiếp và báo cáo sơ bộ từ địa phương. Đồng thời đánh giá đầy đủ về khả năng nghề khai thác, chấm điểm và công bố kết quả lên Website của MSC.
  • Chứng nhận MSC có hiệu lực trong 5 năm. Sau đó các chuyên gia sẽ đánh giá định kỳ và tái cấp nếu vẫn còn hội đủ các điều kiện và tiêu chuẩn của MSC

HOTLINE

0946973338